Spokojenost klientů je pro mne vším

BMIVysvětlení
< 18.5Podváha
18.5 – 24.9Normální váha
25.0 – 29.9Nadváha
30.0 – 34.91. stupeň obezity
35.0 – 39.92. stupeň obezity
≥ 40.0  3. stupeň obezity